Schuldvangnet
Zo hoort schuldhulpverlening en bewindvoering!
Wij leveren kwaliteit en daarom zijn wij erkend door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank en sinds 2016 ISO 9001:2008 gecertificeerd.   
 
Over ons
 
Schuldvangnet is de gezamenlijke handelsnaam van Van den Bergh & Partners Bewindvoering B.V. en Schellekens & Partners Bewindvoering B.V.

De initiatiefnemer van Schuldvangnet is gerechtsdeurwaarder E. van den Bergh. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid heeft hij het beschermingsbewindkantoor opgezet. Zijn voornaamste doel is om als bewindvoerder de schuldsituatie van schuldenaren op te lossen.  Naast goede afspraken maken met schuldeisers dient het inkomen ook op orde te zijn.

Samen met cliënt stellen we een budget op, waarbij wij aan de hand van het inkomen en de uitgaven de afloscapaciteit  vaststellen. Deze afloscapaciteit benutten wij dan voor de schuldeisers. De uitgaven bekijken we hierbij kritisch.     

Cliënten zijn geen nummer bij ons. Zij krijgen een dossierbehandelaar toegewezen die volledig op de hoogte is van alles wat van belang is voor het goed behandelen van het dossier. De bedoeling is dat cliënt samen met de behandelaar het dossier beheert en financiële stabiliteit creëert.

Hulpverleners vanuit maatschappelijk werk, of van GGZ instellingen betrekken wij nadrukkelijk bij de behandeling van het dossier. Wij zullen hierbij niet aan de belangen van  cliënten voorbij gaan.


 

BelastinghulpIedereen moet indien de belastingdienst dat aangeeft tijdig aangifte doen. Als u dat niet doet, terwijl de belastingdienst u hiertoe wel heeft aangeschreven, kunnen ze ambtshalve aanslagen opleggen en u beboeten voor het feit dat u geen aangifte heeft gedaan.

Wij verzorgen voor onze cliënten via een belastingdeskundige de aangiften. Vaak blijkt dat zij van de belastingdienst nog geld terug krijgen, in plaats dat ze moesten betalen. In dat geval vermindert enerzijds de schuld en anderzijds is er extra geld om schulden mee te betalen.
 

BudgetbeheerMet budgetbeheer helpen wij mensen die het (tijdelijk) moeilijk vinden hun  persoonlijke administratie en financiën bij te houden. Het maakt niet uit of zij een laag of hoog inkomen hebben. Wij adviseren en beheren de administratie en financiën van particulieren. Wij adviseren ten aanzien van besteding van het huishoudgeld maar doen geen vermogensbeheer en geven geen financiële beleggingsadviezen.

Budgetbeheer (ook wel eens Inkomens-beheer genoemd) is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders. Alleen afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend. Met budgetbeheer worden u vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.
 

BudgetcoachEen budgetcoach is een (tijdelijke) steun en toeverlaat voor mensen die het overzicht in hun financiële huishouding kwijt zijn. Als budgetcoach begeleiden wij klanten door middel van voorlichting en advies naar financiële zelfstandigheid. Wij stellen orde op zaken door de administratie op orde te brengen, inzicht te geven in het inkomsten en uitgavenpatroon, en brengen de klant kennis over administratieve en financiële zaken bij. Een budgetcoach is geen schuldhulpverlener, maar kan wel helpen het dossier in gereedheid te brengen voor schuldhulpverlening.
 
Bewindvoering

Onze dienstverlening bestaat in eerste instantie uit beschermingsbewind. Zowel voor mensen met alleen schulden, als voor mensen met in de persoon gelegen problematiek.

Als er sprake is van schuldenproblematiek, dan doen wij hier wat aan!  Indien het mogelijk is om vanuit het budget van de cliënt de schulden af te lossen, dan kiezen we hiervoor. Lukt dat niet, dan begeleiden wij betrokkene naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voor kleine eenvoudige juridische geschillen is intern voldoende expertise aanwezig om cliënt bijstaan. Mochten de problemen toch te groot zijn, dan kunnen we snel de bijstand inroepen van onze huisadvocaat.

Eenvoudige aangiften voor de Belastingdienst kunnen wij door onze eigen belastingconsulent laten verzorgen, zonder meerkosten.

Een bewindvoerder is geen administratiekantoor. Wij verzorgen niet de administratie van uw bedrijf als u onder beschermingsbewind staat.

   
 

Beschermingsbewind?Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Ook mensen met schulden kunnen beschermingsbewind aanvragen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Tegenwoordig wordt de uitspraak van het bewind geregistreerd in het openbare centrale curatelen- en bewindenregister op internet.
Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.
 

Voorwaarden?Om voor beschermingsbewind bij Schuldvangnet in aanmerking te kunnen komen, moet u in het werkgebied van Schuldvangnet wonen. De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt.

De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kanton- rechter toestemming voor vragen. De kanton- rechter bepaalt dan of u nog beschermings- bewind nodig heeft. Bij schuldenbewind kijkt de rechter wel of beschermingsbewind nog nodig is.
 

Kosten?


Bewindvoering is niet gratis. Afhankelijk van de reden van het bewind bepaalt de rechtbank de hoogte van uw bijdragen.  Als uw inkomen te laag is, kan het zijn dat u van de gemeente de kosten van bewind deze vergoed krijgt als bijzondere bijstand.

De kosten voor het aanvragen van beschermings- bewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u eerst altijd zelf.

 

Schuldhulpverlening

Als bewindvoerder schrijven wij al uw schuldeisers aan. Wij vragen hen in het vervolg post en gerechtelijke stukken aan ons toe te zenden. Als het goed is krijgt u daarna geen aanschrijvingen meer. Wel kunnen deurwaarders nog bij u langskomen om beslag te leggen op uw inboedel, auto of caravan.

Ook kunnen we beslaglegging op uw inkomen of bankrekening niet ongedaan maken. Wel kunnen we erop toezien dat de deurwaarder daarbij de juiste regels hanteert en de correcte beslagvrije voet toepast.

Als het budget het toelaat zullen we aan de schuldeisers een betalingsvoorstel doen om uw financiële huishouding stabiel te houden, dan wel  tot aflossing van alle schulden te komen.
Zijn uw financiën stabiel en is er geen mogelijkheid tot aflossing van uw schulden binnen afzienbare tijd, dan zullen we nagaan of u in aanmerking komt voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij maken het dossier voor de gemeentelijke schuldhulpverlening in orde en dienen de aanvraag in voor de Minnelijke Schuldhulpverlening (MSNP).

Als dit leidt tot een geslaagd schuldhulptraject, dan maken wij gedurende drie jaar het afgesproken bedrag maandelijks aan de gemeente over. U zorgt ervoor dat u uw best doet om verder geen schulden te maken en indien van toepassing probeert u uw inkomen door minimaal 40 uur te gaan werken, zo hoog mogelijk te maken.

Mislukt dit minnelijke traject, dan zal - indien u daarvoor in aanmerking komt - voor u de WSNP (Wettelijke Schuldsanering) aangevraagd worden. In dat geval bepaalt de rechtbank dat er een WSNP bewindvoerder komt. Schuldeisers zijn dan verplicht om hieraan mee te werken.
De rechtbank ziet er op toe dat u minimaal 40 uur werkt en als u geen werk heeft, door te solliciteren uw best doet om fulltime te gaan werken.
 

Informatie
 

Jurist nodig?
 


Heeft u problemen met deurwaarders? Schuldvangnet biedt de oplossing!

Schuldvangnet kan haar cliënten bij complexe juridische vraagstukken een advocaat aanbieden. Schuldvangnet heeft de handen in één geslagen met Advocaat On Demand.

Bij Advocaat On Demand zitten de specialisten klaar om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u juridische vraagstukken? Stel ze gerust. Het kost u niets!

Gebruik het formulier om uw vraag te stellen. Formuleer uw vraag zo duidelijk en compleet mogelijk.

*aan deze dienst kunnen geen rechten worden ontleend.

 
Contact
Meer informatie? Laat uw gegevens achter.
 


ADRES
De Linie 5-B
2905 AX Capelle aan den IJssel

TELEFOON
088 - 47 47 100

FAX
088 - 47 47 129

E-MAIL
info@schuldvangnet.nl

REKENINGNUMMER
NL44 INGB 0006 1682 34


OPENINGSTIJDEN:
bezoek:
maandag-vrijdag: 9:00-16:00 uur
Indien u dossier inhoudelijke vragen heeft, dient u vooraf een afspraak te maken.

telefonisch:
maandag-vrijdag: 9:00-12:00 uur
Schuldvangnet is de gezamenlijke handelsnaam van Van den Bergh & Partners Bewindvoering B.V. en Schellekens & Partners Bewindvoering B.V.