Skip to main content

Beschermings­bewind

Onze dienstverlening bestaat uit beschermingsbewind. Wij bieden bewindvoering aan voor mensen met problematische schulden evenals voor mensen met een in persoon gelegen factoren of een combinatie van beiden. Wij zijn het Vangnet voor mensen die financiële hulp/ondersteuning nodig hebben.

Als er sprake is van omstandigheden waardoor iemand zijn of haar eigen financiën niet meer kan beheren dan kan er bij de rechtbank een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter om een beschermingsmaatregel. Die maatregel noemt men bewind, beschermingsbewind of onderbewindstelling.

Het aanvragen van beschermingsbewind zorgt ervoor dat de bewindvoerder uw inkomsten zal beheren en zal zorgdragen voor een tijdige betaling van de maandelijkse vaste lasten. Samen met uw bewindvoerder maakt u afspraken over de inkomsten/uitgaven door middel van een budgetplan.
Als er sprake is van een problematische schuldensituatie beoordeelt uw bewindvoerder welke vorm van schuldhulpverlening past bij uw situatie. Tijdens het bewind schrijven wij al uw schuldeisers aan zodat uw bewindvoerder alle post zal ontvangen. Uw bewindvoerder gaat vanaf de toelatingsdatum van het bewind alle correspondentie voeren met uw schuldeiser(s). Als er sprake is van een beslag op uw loon of uitkering controleert uw bewindvoerder of de gerechtsdeurwaarder de juiste beslagvrije voet hanteert. Ook als er sprake is van andere aankondigingen of executiemaatregelen door een gerechtsdeurwaarder onderneemt uw bewindvoerder hier actie op!

Is de schuldensituatie niet op te lossen met betalingsregelingen? Dan meldt uw bewindvoerder u aan voor schuldhulpverlening bij de gemeente (MSNP) waar u woonachting bent. Uw bewindvoerder ondersteunt u met de aanmeldprocedure en gedurende de 18 maanden tijdens het traject. Mislukt het traject bij de gemeente omdat uw schuldeisers niet akkoord gaan? Uw bewindvoerder zal dan onderzoeken of een aanvraag voor de Wettelijke Schuldsanering (WSNP) bij de rechtbank mogelijk is. Uw bewindvoerder staat u bij tijdens de zitting voor de toelating tot de WSNP.
Ook krijgt u ondersteuning van uw bewindvoerder gedurende de 18 maanden dat u het WSNP-traject doorloopt.

Beschermingsbewind in regio Rotterdam

Schuldvangnet heeft als werkgebied; Rotterdam, IJsselgemeenten, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis, Nissewaard, Gouda, Dordrecht, Zwijndrecht, Barendrecht en wat verder binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam valt.

Uw persoonsgegevens verwerken wij conform de algemene verordening bescherming persoonsgegevens.