Skip to main content

Budgetbeheer

Wat bieden wij concreet aan voor de cliënt(en)?

 • Alles in één financieel beheer

  Bij Budgetbeheer worden al uw betalingen beheerd door uw budgetbeheerder. Wij dragen zorg voor al uw vasten lasten en reserveren voor eventuele incidentele uitgaven zoals het eigen risico en de gemeentelijke heffingen. Indien nodig treffen wij ook betalingsregelingen met schuldeisers. Daarnaast ontvangt u bij aanvang van het budgetbeheer een op maat gemaakt budgetplan met daarbij een maand of weekbegroting van het vrij te besteden leefgeld.

 • Post verwerking

  Uw post wordt verwerkt door uw budgetbeheerder en gearchiveerd in het digitale dossier bij Schuldvangnet.

 • Belastingaangiften IB

  De aangiften inkomstenbelasting wordt jaarlijks voor u ingediend. De kosten van de aangiften zijn verwerkt in het maandbedrag en worden niet apart gefactureerd.

 • Aanvraag kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting

  Wij verzorgen, indien uw hiervoor in aanmerking komt, de kwijtscheldingsaanvraag voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting van het komende jaar. De kosten van de kwijtscheldingsverzoeken zijn verwerkt in het maandbedrag en worden niet apart gefactureerd.

 • Online inlog portaal via onze website

  Bij Budgetbeheer krijgt u een aparte inlogomgeving waarin de betalingen en betalingsafspraken gevolgd kunnen worden.

 • Gesplitst internetbankieren

  Tijdens het traject budgetbeheer ontvangt u twee betaalrekeningen bij de Rabobank. Alle betalingen worden beheerd op uw eigen beheerrekening. U kunt uw beheerrekening inzien maar niet beheren. Daarnaast krijgt u uw eigen leefgeldrekening. Deze rekening kunt u inzien, beheren en eventueel online betalingen verrichten. 

Voor wie is Budgetbeheer bedoeld?

 • Het budgetbeheer dat aangeboden wordt door Schuldvangnet bevat geen coaching traject. Daarom is het Budgetbeheer Stil Bewind niet voor alle cliënt(en) geschikt.

 • Ouderen / Senioren

  Het Budgetbeheer is zeer geschikt voor ouderen die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten en hierbij ondersteuning nodig hebben. Door een groot deel van de financiële zorg uit handen te nemen creëren wij rust, ritme en regelmaat.

 • Wanneer u om welke reden dan ook tijdelijk niet zelf uw financiën kunt beheren (andere problematiek)

  Indien u tijdelijk voor een bepaalde periode uw financiën zelf niet kunnen beheren is Budgetbeheer een goed instrument om in te zetten. Door de financiële zorgen uit handen te nemen krijgt u meer rust en ruimte om andere zaken op orde te krijgen.

 • Betalingsregelingen t/m max 5 schuldeisers tot max € 5000,00 euro

  Indien u minder dan vijf schuldeisers heeft tot maximaal € 5000,00 euro kan Budgetbeheer worden ingezet. Wanneer u meer dan vijf schuldeisers heeft en het bedrag hoger is dan € 5000,00 euro komt u niet in aanmerking voor budgetbeheer maar wel voor beschermingsbewind.

 • Voorwaarde inkomen op orde, inschrijf/woonadres

  Een budgetbeheerder is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van voorzieningen. Voor een aanvraag Budgetbeheer hebben wij als voorwaarde dat u een inkomen- en een geldig inschrijf/woonadres bezit.